Name Category Trade Skill Skill Lv. Skill XP Ouput Item
Recipe: Pierścień z mythrilu Wieczne odłamki – kondycja Jewelcrafting 250 740,592
1x
Recipe: Kolczyk z mythrilu Wieczne odłamki – kondycja Jewelcrafting 250 740,592
1x
Recipe: Amulet z mythrilu Wieczne odłamki – kondycja Jewelcrafting 250 740,592
1x
Recipe: Pierścień z mythrilu Wieczne odłamki – skupienie Jewelcrafting 250 740,592
1x
Recipe: Kolczyk z mythrilu Wieczne odłamki – skupienie Jewelcrafting 250 740,592
1x
Recipe: Amulet z mythrilu Wieczne odłamki – skupienie Jewelcrafting 250 740,592
1x
Recipe: Pierścień z mythrilu Wieczne odłamki – inteligencja Jewelcrafting 250 740,592
1x
Recipe: Kolczyk z mythrilu Wieczne odłamki – inteligencja Jewelcrafting 250 740,592
1x
Recipe: Amulet z mythrilu Wieczne odłamki – inteligencja Jewelcrafting 250 740,592
1x
Recipe: Pierścień z mythrilu Wieczne odłamki – zręczność Jewelcrafting 250 740,592
1x
Recipe: Kolczyk z mythrilu Wieczne odłamki – zręczność Jewelcrafting 250 740,592
1x
Recipe: Amulet z mythrilu Wieczne odłamki – zręczność Jewelcrafting 250 740,592
1x
Recipe: Pierścień z mythrilu Wieczne odłamki – siła Jewelcrafting 250 740,592
1x
Recipe: Kolczyk z mythrilu Wieczne odłamki – siła Jewelcrafting 250 740,592
1x
Recipe: Amulet z mythrilu Wieczne odłamki – siła Jewelcrafting 250 740,592
1x
Recipe: Buty z przędzonego płótna Wieczne odłamki – kondycja Armoring 250 473,184
1x
Recipe: Spodnie z przędzonego płótna Wieczne odłamki – kondycja Armoring 250 807,984
1x
Recipe: Rękawiczki z przędzonego płótna Wieczne odłamki – kondycja Armoring 250 495,504
1x
Recipe: Napierśnik z przędzonego płótna Wieczne odłamki – kondycja Armoring 250 1,388,304
1x
Recipe: Hełm z przędzonego płótna Wieczne odłamki – kondycja Armoring 250 807,984
1x
Recipe: Buty z mrocznej skóry Wieczne odłamki – kondycja Armoring 250 473,184
1x
Recipe: Spodnie z mrocznej skóry Wieczne odłamki – kondycja Armoring 250 807,984
1x
Recipe: Rękawice z mrocznej skóry Wieczne odłamki – kondycja Armoring 250 495,504
1x
Recipe: Napierśnik z mrocznej skóry Wieczne odłamki – kondycja Armoring 250 1,388,304
1x
Recipe: Hełm z mrocznej skóry Wieczne odłamki – kondycja Armoring 250 807,984
1x
Recipe: Buty z mythrilu Wieczne odłamki – kondycja Armoring 250 473,184
1x
Recipe: Spodnie z mythrilu Wieczne odłamki – kondycja Armoring 250 807,984
1x
Recipe: Rękawice z mythrilu Wieczne odłamki – kondycja Armoring 250 450,864
1x
Recipe: Napierśnik z mythrilu Wieczne odłamki – kondycja Armoring 250 1,477,584
1x
Recipe: Hełm z mythrilu Wieczne odłamki – kondycja Armoring 250 852,624
1x
Recipe: Buty z przędzonego płótna Wieczne odłamki – skupienie Armoring 250 473,184
1x
Recipe: Spodnie z przędzonego płótna Wieczne odłamki – skupienie Armoring 250 807,984
1x
Recipe: Rękawiczki z przędzonego płótna Wieczne odłamki – skupienie Armoring 250 495,504
1x
Recipe: Napierśnik z przędzonego płótna Wieczne odłamki – skupienie Armoring 250 1,388,304
1x
Recipe: Hełm z przędzonego płótna Wieczne odłamki – skupienie Armoring 250 807,984
1x
Recipe: Buty z mrocznej skóry Wieczne odłamki – skupienie Armoring 250 473,184
1x
Recipe: Spodnie z mrocznej skóry Wieczne odłamki – skupienie Armoring 250 807,984
1x
Recipe: Rękawice z mrocznej skóry Wieczne odłamki – skupienie Armoring 250 495,504
1x
Recipe: Napierśnik z mrocznej skóry Wieczne odłamki – skupienie Armoring 250 1,388,304
1x
Recipe: Hełm z mrocznej skóry Wieczne odłamki – skupienie Armoring 250 807,984
1x
Recipe: Buty z mythrilu Wieczne odłamki – skupienie Armoring 250 473,184
1x
Recipe: Spodnie z mythrilu Wieczne odłamki – skupienie Armoring 250 807,984
1x
Recipe: Rękawice z mythrilu Wieczne odłamki – skupienie Armoring 250 450,864
1x
Recipe: Napierśnik z mythrilu Wieczne odłamki – skupienie Armoring 250 1,477,584
1x
Recipe: Hełm z mythrilu Wieczne odłamki – skupienie Armoring 250 852,624
1x
Recipe: Buty z przędzonego płótna Wieczne odłamki – inteligencja Armoring 250 473,184
1x
Recipe: Spodnie z przędzonego płótna Wieczne odłamki – inteligencja Armoring 250 807,984
1x
Recipe: Rękawiczki z przędzonego płótna Wieczne odłamki – inteligencja Armoring 250 495,504
1x
Recipe: Napierśnik z przędzonego płótna Wieczne odłamki – inteligencja Armoring 250 1,388,304
1x
Recipe: Hełm z przędzonego płótna Wieczne odłamki – inteligencja Armoring 250 807,984
1x