Name Description Tier Item
Otchłań IV Przekształca 50% zadawanych obrażeń w obrażenia od próżni. Skaluje się ze statystykami broni lub z INT., zależnie od tego, który z parametrów jest wyższy. IV
Elektryzacja IV Przekształca 50% zadawanych obrażeń w obrażenia od błyskawic. Skaluje się ze statystykami broni lub z INT., zależnie od tego, który z parametrów jest wyższy. IV
Nasączenie mocą IV Przekształca 50% obrażeń w obrażenia arkanistyczne. Skaluje się ze statystykami broni lub z INT., zależnie od tego, który z parametrów jest wyższy. IV
Podpalenie IV Przekształca 50% zadawanych obrażeń w obrażenia od ognia. Skaluje się ze statystykami broni lub z INT., zależnie od tego, który z parametrów jest wyższy. IV
Zamrożenie IV Przekształca 50% zadawanych obrażeń w obrażenia od lodu. Skaluje się ze statystykami broni lub z INT., zależnie od tego, który z parametrów jest wyższy. IV
Nadrzewność IV Przekształca 50% zadawanych obrażeń w obrażenia od natury. Skaluje się ze statystykami broni lub ze SKUP., zależnie od tego, który z parametrów jest wyższy. IV
Zuchwałość IV +30% do obrażeń zadawanych celom z pełnym zdrowiem. IV
Oportunizm IV +20% do obrażeń zadawanych celom mającym mniej niż 30% zdrowia. IV
Odwet IV +20% do obrażeń na 2 s po otrzymaniu trafienia. IV
Radość IV +24% do obrażeń, gdy masz mniej niż 30% zdrowia. IV
Okrucieństwo IV +12% do obrażeń zadawanych celom z aktywnym efektem obezwładniającym (spowolnienie, ogłuszenie, uziemienie). IV
Gambit IV +15% do obrażeń, gdy nie masz maksymalnego poziomu wytrzymałości. IV
Mobilizacja IV +15% do zadawanych obrażeń i leczenia innych, gdy masz pełne zdrowie. IV
Ochrona przed otchłanią IV +6% do pochłaniania obrażeń od próżni. IV
Ochrona przed ogniem IV +6% do pochłaniania obrażeń od ognia. IV
Ochrona przed błyskawicami IV +6% do pochłaniania obrażeń od błyskawic. IV
Ochrona przed arkanami IV +6% do pochłaniania obrażeń arkanistycznych. IV
Ochrona przed lodem IV +6% do pochłaniania obrażeń od lodu. IV
Ochrona przed naturą IV +6% do pochłaniania obrażeń od natury. IV
Ochrona przed cięciami IV +5% do pochłaniania obrażeń od cięć. IV
Ochrona przed ciosami IV +5% do pochłaniania obrażeń od uderzeń. IV
Ochrona przed pchnięciami IV +5% do pochłaniania obrażeń od pchnięć. IV
Ochrona fizyczna IV +2.5% do pochłaniania obrażeń fizycznych. IV
Ochrona przed dziczą IV +1.9% do pochłaniania obrażeń fizycznych i +0.63% do pochłaniania obrażeń od żywiołów. IV
Ochrona przed żywiołami IV +2.5% do pochłaniania obrażeń od żywiołów. IV
Ochrona przed widmami IV +1.9% do pochłaniania obrażeń od żywiołów i +0.63% do pochłaniania obrażeń fizycznych. IV
Odporność na kwas +12 do odporności na kwas. Odporność na kwas zmniejsza się o 15% wolniej. IV
Otchłań III Przekształca 40% zadawanych obrażeń w obrażenia od próżni. Skaluje się ze statystykami broni lub z INT., zależnie od tego, który z parametrów jest wyższy. III
Elektryzacja III Przekształca 40% zadawanych obrażeń w obrażenia od błyskawic. Skaluje się ze statystykami broni lub z INT., zależnie od tego, który z parametrów jest wyższy. III
Nasączenie mocą III Przekształca 40% obrażeń w obrażenia arkanistyczne. Skaluje się ze statystykami broni lub z INT., zależnie od tego, który z parametrów jest wyższy. III
Podpalenie III Przekształca 40% zadawanych obrażeń w obrażenia od ognia. Skaluje się ze statystykami broni lub z INT., zależnie od tego, który z parametrów jest wyższy. III
Zamrożenie III Przekształca 40% zadawanych obrażeń w obrażenia od lodu. Skaluje się ze statystykami broni lub z INT., zależnie od tego, który z parametrów jest wyższy. III
Nadrzewność III Przekształca 40% zadawanych obrażeń w obrażenia od natury. Skaluje się ze statystykami broni lub ze SKUP., zależnie od tego, który z parametrów jest wyższy. III
Zuchwałość III +25% do obrażeń zadawanych celom z pełnym zdrowiem. III
Oportunizm III +16% do obrażeń zadawanych celom mającym mniej niż 30% zdrowia. III
Odwet III +15% do obrażeń na 2 s po otrzymaniu trafienia. III
Radość III +20% do obrażeń, gdy masz mniej niż 30% zdrowia. III
Okrucieństwo III +10% do obrażeń zadawanych celom z aktywnym efektem obezwładniającym (spowolnienie, ogłuszenie, uziemienie). III
Gambit III +12% do obrażeń, gdy nie masz maksymalnego poziomu wytrzymałości. III
Mobilizacja III +12% do zadawanych obrażeń i leczenia innych, gdy masz pełne zdrowie. III
Ochrona przed otchłanią III +5% do pochłaniania obrażeń od próżni. III
Ochrona przed ogniem III +5% do pochłaniania obrażeń od ognia. III
Ochrona przed błyskawicami III +5% do pochłaniania obrażeń od błyskawic. III
Ochrona przed arkanami III +5% do pochłaniania obrażeń arkanistycznych. III
Ochrona przed lodem III +5% do pochłaniania obrażeń od lodu. III
Ochrona przed naturą III +5% do pochłaniania obrażeń od natury. III
Ochrona przed cięciami III +4% do pochłaniania obrażeń od cięć. III
Ochrona przed ciosami III +4% do pochłaniania obrażeń od uderzeń. III
Ochrona przed pchnięciami III +4% do pochłaniania obrażeń od pchnięć. III
Ochrona fizyczna III +2% do pochłaniania obrażeń fizycznych. III