Name Description Weapon Skill Tree Type
Ognisty filar Wywołujesz na obszarze docelowym wybuch płomieni o promieniu 2.5 m, który zadaje 155% obrażeń od broni. Koszt: 15 many. Fire Staff Fire Mage Active
Zapałka Ognisty filar zadaje o 5% więcej obrażeń za każdy skumulowany efekt węgli, jaki działa na cel, zadając 5% obrażeń od broni co sekundę przez 6 s. (Kumuluje się do 5 razy). Fire Staff Fire Mage Passive
Spryt podpalacza Zyskujesz 15% maksymalnego poziomu many za każdego wroga trafionego ognistym filarem. Fire Staff Fire Mage Passive
Deszcz meteorów Przywołujesz na 4 s deszcz meteorów o promieniu 4.5 m na obszar docelowy w odległości maksymalnie 20 m od ciebie. Zadaje 100% obrażeń od broni celom wchodzącym na obszar, a potem dodatkowe 50% obrażeń od broni co 1 s celom pozostającym na obszarze. (Tego efektu nie da się przerwać). Koszt: 30 many. Fire Staff Fire Mage Active
Ofiara Deszcz meteorów zapewnia 3% maks. poziomu many za każde zadane obrażenia. Fire Staff Fire Mage Passive
Wyrok Heliosa Trafienie celu przebywającego na obszarze działania deszczu meteorów lekkim lub ciężkim atakiem nałoży na niego efekt węgli zadający 5% obrażeń od broni co sekundę przez 6 s. (Kumuluje się do 5 razy). Fire Staff Fire Mage Passive
Ognista determinacja Rzucając deszcz meteorów, zyskujesz determinację. (Determinacja chroni przed zachwianiem od otrzymywanych ciosów). Fire Staff Fire Mage Passive
Kula ognia Wystrzeliwujesz ciężką kulę ognia, która zadaje 150% obrażeń od broni w polu rażenia o promieniu 3 m. Koszt: 25 many. Fire Staff Fire Mage Active
Osmalona ziemia Trafienia kulą ognia nakładają na cele 1 efekt węgli zadający 5% obrażeń od broni co sekundę przez 6 s. (Kumuluje się do 5 razy). Fire Staff Fire Mage Passive
Łap! Bezpośrednie trafienia kulą ognia przywracają 10% maksymalnego poziomu many i skracają czasy odnowienia umiejętności ognistej laski o 7%. Fire Staff Fire Mage Passive
Skupione zaklęcie Ataki ciężkie nie zużywają many i przywracają 5% maksymalnego poziomu many przy trafieniu. Fire Staff Fire Mage Passive
Ognista odnowa Ataki ciężkie skracają czasy odnowienia ognistej laski o 10% przy trafieniu. Fire Staff Fire Mage Passive
Czysty umysł Gdy masz więcej niż 50% many i używasz ognistej laski, zyskujesz 5% nasączenia mocą. (Nasączenie mocą zwiększa zadawane obrażenia). Fire Staff Fire Mage Passive
Flara Ataki ciężkie wyzwalają przy trafieniu rozbryzg o promieniu 1 m, w zamian zmniejszając zadawane obrażenia o 120%. Fire Staff Fire Mage Passive
Przypalenie Ataki lekkie i ciężkie nakładają na wrogów efekt węgli zadający im 5% obrażeń od broni co sekundę przez 6 s. (Kumuluje się do 5 razy). Fire Staff Fire Mage Passive
Zaklęciomiot Twoje zdolności używania ognistej laski dają o 10% większą szansę na zadanie obrażeń krytycznych. Fire Staff Fire Mage Passive
Niezmącone zaklęcie Jeśli żaden atak nie zadał ci obrażeń w ciągu ostatnich 3 s, zadajesz o 5% więcej obrażeń. Fire Staff Fire Mage Passive
Prorok boga ognia Zwiększa obrażenia krytyczne podczas używania ognistej laski o 15%. Fire Staff Fire Mage Passive
Runy Heliosa Użycie zdolności ognistej laski powoduje umieszczenie na ziemi 4-metrowej runy zwiększającej zadawane przez ciebie obrażenia o 20%, gdy się na niej znajdujesz. Runa utrzymuje się przez 7 s. (Czas odnowienia: 30 s). (Tego efektu nie da się przerwać). Fire Staff Fire Mage Passive
Spopielenie Wyzwala wokół ciebie ognistą eksplozję o promieniu 3 m, zadającą 125% obrażeń od broni i wywołującą zachwianie u celu. Nakłada na trafionych wrogów efekt węgli zadający im 5% obrażeń od broni co sekundę przez 6 s. (Kumuluje się do 5 razy). Ta umiejętność aktywuje determinację. (Determinacja chroni przed zachwianiem od otrzymywanych ciosów). Koszt: 22 many. Kompatybilne z klejnotem prowokacji: Jeśli w twojej ognistej lasce jest osadzony karneol, ta zdolność wywołuje przy trafieniu prowokację trwającą 3 s. (prowokacja sprawia, że potwory skupiają się tylko na tobie). Fire Staff Pyromancer Active
Spieczenie Każde trafienie spopieleniem nakłada dodatkowy efekt węgli. Fire Staff Pyromancer Passive
Przyżeganie ran Przywraca zdrowie w wysokości 20% obrażeń zadanych spopieleniem. Fire Staff Pyromancer Passive
Zapłon Zapewnia 3% nasączenia mocą na 7 s za każdego wroga trafionego spopieleniem (kumuluje się do 5 razy). Fire Staff Pyromancer Passive
Miotacz ognia Wypuszczasz z laski 4-metrowy strumień płomieni zadający 50% obrażeń od broni co sekundę. Każde trafienie nakłada efekt węgli zadający 5% obrażeń od broni co sekundę przez 6 s. (Kumuluje się do 5 razy). Koszt: 5 many na sekundę. (Mana nie regeneruje się, gdy miotacz ognia jest aktywny). Fire Staff Pyromancer Active
Zachłanne płomienie Zwiększa zasięg miotacza ognia o 50%. Fire Staff Pyromancer Passive
Ognie piekielne Zwiększa obrażenia podstawowe miotacza ognia o 25%. Fire Staff Pyromancer Passive
Ognisty tancerz Miotacz ognia nie ma czasu odnowienia, jeśli przerwiesz jego działanie. Gdy podczas używania miotacza ognia ulegniesz zachwianiu, aktywuje się czas odnowienia trwający 2,5 s Fire Staff Pyromancer Passive
Wypalenie Rzucasz się na wrogów maks. 18 metrów do przodu, zadając im 130% obrażeń od broni przy trafieniu. Przebijając się przez wroga, nakładasz efekt węgli zadający 5% obrażeń od broni co sekundę przez 6 s. (Kumuluje się do 5 razy). Koszt: 30 many. Fire Staff Pyromancer Active
Va banque Czasy odnowienia ognistej laski są krótsze o 5% za każdego wroga trafionego wypaleniem. (Maks. liczba redukcji na każde użycie zdolności: 5). Fire Staff Pyromancer Passive
Podkręcona atmosfera Wypalenie kończy się eksplozją zadającą 100% obrażeń wszystkim celom w promieniu 2,5 m. Fire Staff Pyromancer Passive
Piromania Wszystkie ataki zadają obrażenia większe o 10% celom z aktywnym efektem podpalenia lub węgli. Fire Staff Pyromancer Passive
Nagrzanie Uniknięcie atakującego wręcz wroga nałoży na wrogów efekt węgli zadający im 5% obrażeń od broni co sekundę przez 6 s. (Kumuluje się do 5 razy. Czas odnowienia: 1 s). Fire Staff Pyromancer Passive
Niech płoną Gdy efekt węgli nałożony ognistą laską zadaje obrażenia, zyskujesz 10% umocnienia na 2 s. (Umocnienie zwiększa pancerz). Fire Staff Pyromancer Passive
Rozniecenie Nałożony efekt węgli trwa o 20% dłużej. Fire Staff Pyromancer Passive
Patrz, jak płoną Trafienia krytyczne zdolnościami ognistej laski wywołują efekt węgli zadający 5% obrażeń od broni co sekundę przez 6 s. (Kumuluje się do 5 razy). Fire Staff Pyromancer Passive
Chrzest ognia Gdy trafisz cel znajdujący się w promieniu 4 m od ciebie, otoczy cię pole ognia, które przez 5 s będzie zadawać 20% obrażeń od broni wszystkim wrogom znajdującym się w promieniu 4 m. (Czas odnowienia: 30 s). Fire Staff Pyromancer Passive
Pęd bojowy Po użyciu zdolności ognistej laski zyskujesz 10% przyspieszenia na 5 s. (Przyspieszenie zwiększa szybkość ruchu). (Czas odnowienia: 10 s). Fire Staff Pyromancer Passive
Ognisty podmuch Trafienie atakiem ciężkim celu, na który działają efekty węgli (5), pochłonie wszystkie skumulowane efekty działające na ten cel. Gdy to się stanie, nastąpi eksplozja zadająca 100% obrażeń od broni wszystkim wrogom znajdującym się w promieniu 2 m od celu (czas odnowienia: 10 s). Fire Staff Pyromancer Passive