Name Description Weapon Skill Tree Type
Trujący strzał Wystrzeliwuje strzałę zadającą 50% obrażeń od broni. Po trafieniu strzała wyzwala obłok trucizny o promieniu 3 m, utrzymujący się przez 6 s. Wrogowie, którzy wejdą w obłok, zostaną zatruci i będą otrzymywać 20% obrażeń od broni na sekundę przez 10 s. (Tą zdolnością nie można wykonywać trafień w głowę). Bow Skirmisher Active
Zakażone strzały Trucizna rozpylana przez trujący strzał zadaje 24% obrażeń od broni na sekundę przez 10 s. Bow Skirmisher Passive
Bezpośrednie trafienie Bezpośrednie trafienia w cel są potężniejsze i zadają teraz 100% obrażeń od broni. Bow Skirmisher Passive
Unikowy strzał Odskakujesz 5 metrów w tył i wystrzeliwujesz strzałę zadającą celowi 90% obrażeń od broni. Bow Skirmisher Active
Odrzucający unik Unikowy strzał wywołuje zachwianie u celu i odpycha go 2 m do tyłu. Bow Skirmisher Passive
Zwiększanie dystansu Unikowy strzał zapewnia 15% przyspieszenia na 5 s. (Przyspieszenie zwiększa szybkość ruchu). Bow Skirmisher Passive
Deszcz strzał Zasypujesz wrogów nawałnicą strzał pokrywającą obszar o promieniu 4 m i zadającą 150% obrażeń od broni. (Tą zdolnością nie można wykonywać trafień w głowę). Bow Skirmisher Active
Strzały z zadziorami Deszcz strzał wywołuje krwawienie zadające 15% obrażeń od broni na sekundę przez 12 s. Bow Skirmisher Passive
Zakrzywione strzały Deszcz strzał spowalnia cele o 15% na 4 s. (Spowolnienie zmniejsza szybkość ruchu celu). Bow Skirmisher Passive
Rozdzierające trafienie w głowę Trafienia w głowę nakładają na cel rozdarcie zmniejszające jego pancerz o 10% na 5 s. Bow Skirmisher Passive
Złap mnie, jeśli potrafisz Jeśli co najmniej 3 wrogów znajduje się w promieniu 3 metrów od ciebie, zyskujesz 20% przyspieszenia. (Przyspieszenie zwiększa szybkość ruchu). Bow Skirmisher Passive
Skracanie dystansu Trafienie wroga mającego mniej niż 50% zdrowia skraca czas odnowienia wszystkich zdolności łuku o 5%. Bow Skirmisher Passive
Nadzianie Trafienie wroga z pełnym zdrowiem spowolni go o 10% na 2 s. (Spowolnienie zmniejsza szybkość ruchu celu). Bow Skirmisher Passive
Intuicja łowcy Trafienie wroga pod wpływem negatywnego efektu zapewnia 5 wytrzymałości. Bow Skirmisher Passive
Jak piskorz Jeśli wykonasz unik przed atakiem, mając pełny poziom wytrzymałości, zyskasz 10% przyspieszenia na 2 s. (Przyspieszenie zwiększa szybkość ruchu). Bow Skirmisher Passive
Szybkość łucznika Zyskujesz 10% przyspieszenia na 5 s po zmianie broni na łuk. (Przyspieszenie zwiększa szybkość ruchu). (Czas odnowienia: 10 s). Bow Skirmisher Passive
Oznaczenie Zadajesz o 10% więcej obrażeń wrogom pod wpływem negatywnego efektu. Bow Skirmisher Passive
Precyzja bojowa Negatywne efekty trwają 20% dłużej. (Nie ma to wpływu na negatywne efekty obezwładniające). Bow Skirmisher Passive
Taktyka unikowa Po uniku będziesz zadawać o 15% więcej obrażeń przez 5 s. Bow Skirmisher Passive
Szybki strzał Strzela 3 razy z rzędu. Pierwsza strzała: 100% obrażeń od broni. Druga strzała: 100% obrażeń od broni. Trzecia strzała: 125% obrażeń od broni. Bow Hunter Active
Szybka precyzja Jeśli wszystkie trzy strzały trafią ten sam cel, czas odnowienia szybkiego strzału skróci się o 50%. Bow Hunter Passive
Gwóźdź programu Trzecia strzała wystrzelona w ramach szybkiego strzału zada 25% dodatkowych obrażeń. Bow Hunter Passive
Przeszywający strzał Wystrzeliwuje strzałę zadającą 150% obrażeń od broni i przeszywającą cele. Ten atak ma zasięg 100 m. Bow Hunter Active
Zakrwawiona strzała Przeszywający strzał zadaje o 10% więcej obrażeń po każdym trafieniu. (Maks. 50% obrażeń). Bow Hunter Passive
Impet strzały Przeszywający strzał zadaje o 15% więcej obrażeń celom odległym o co najmniej 20 m. Bow Hunter Passive
Wybuchowa strzała Wystrzel strzałę, która zada 50% obrażeń od broni przy trafieniu, a następnie wybuchnie, zadając dodatkowe 135% obrażeń wszystkim celom znajdującym się w promieniu 2.5 m. Bow Hunter Active
Ognista strzała Bezpośrednie trafienie wybuchową strzałą nakłada podpalenie, zadające 8% obrażeń od broni co sekundę przez 10 s. Bow Hunter Passive
Kontrolowana detonacja Zwiększa obrażenia od wybuchu o 170% obrażeń od broni, ale zmniejsza promień eksplozji do 1.3 m. Bow Hunter Passive
Długodystansowiec Zadajesz o 10% więcej obrażeń wrogom znajdującym się minimum 10 m od ciebie. Bow Hunter Passive
Celne oko Strzały wystrzelone w ramach ataku ciężkiego lecą szybciej i zadają o 10% więcej obrażeń. Bow Hunter Passive
Skupienie absolutne Zwiększa pancerz o 10% podczas celowania. Bow Hunter Passive
Dobijający strzał Zadajesz o 15% więcej obrażeń celom mającym mniej niż 50% zdrowia. Bow Hunter Passive
Preludium Ciężkie ataki zadają o 10% więcej obrażeń wrogom z pełnym zdrowiem. Bow Hunter Passive
Atak z zaskoczenia Zadajesz 15% dodatkowych obrażeń dowolnemu wrogowi pod warunkiem, że nie został przez ciebie zraniony w ciągu ostatnich 10 s. Bow Hunter Passive
Zasięg strzału Zwiększa o 100% odległość, po której lecąca strzała zaczyna podlegać wpływowi grawitacji. Bow Hunter Passive
Sokole oko Trafienie celu w głowę przywróci ci zdrowie w wysokości 10% zadanych obrażeń. Bow Hunter Passive
W dziesiątkę! Zwiększa szansę na trafienie krytyczne z łuku o 10%. Bow Hunter Passive
Wstrząśnienie mózgu Gdy trafisz cel w głowę, zadasz o 20% więcej obrażeń. Ponadto masz 50% szans na odzyskanie strzały. Bow Hunter Passive
Ognisty filar Wywołujesz na obszarze docelowym wybuch płomieni o promieniu 2.5 m, który zadaje 155% obrażeń od broni. Koszt: 15 many. Fire Staff Fire Mage Active
Zapałka Ognisty filar zadaje o 5% więcej obrażeń za każdy skumulowany efekt węgli, jaki działa na cel. Fire Staff Fire Mage Passive
Spryt podpalacza Zyskujesz 15% maksymalnego poziomu many za każdego wroga trafionego ognistym filarem. Fire Staff Fire Mage Passive
Deszcz meteorów Przywołujesz na 4 s deszcz meteorów o promieniu 4.5 m na obszar docelowy w odległości maksymalnie 20 m od ciebie. Zadaje 100% obrażeń od broni celom wchodzącym na obszar, a potem dodatkowe 50% obrażeń od broni co 1 s celom pozostającym na obszarze. Koszt: 30 many. Fire Staff Fire Mage Active
Ofiara Deszcz meteorów zapewnia 3% maks. poziomu many za każde zadane obrażenia. Fire Staff Fire Mage Passive
Wyrok Heliosa Trafienie celu przebywającego na obszarze działania deszczu meteorów lekkim lub ciężkim atakiem nałoży na niego efekt węgli zadający 5% obrażeń od broni co sekundę przez 6 s. Fire Staff Fire Mage Passive
Ognista determinacja Rzucając deszcz meteorów, zyskujesz determinację. (Determinacja chroni przed zachwianiem od otrzymywanych ciosów). Fire Staff Fire Mage Passive
Kula ognia Wystrzeliwujesz ciężką kulę ognia, która zadaje 150% obrażeń od broni w polu rażenia o promieniu 3 m. Koszt: 25 many. Fire Staff Fire Mage Active
Osmalona ziemia Trafienia kulą ognia nakładają na cele 1 efekt węgli zadający 5% obrażeń od broni co sekundę przez 6 s. Fire Staff Fire Mage Passive
Łap! Bezpośrednie trafienia kulą ognia zapewniają 10% maksymalnego poziomu many i skracają czasy odnowienia zdolności ognistej laski o 7%. Fire Staff Fire Mage Passive
Skupione zaklęcie Ataki ciężkie nie zużywają many i przywracają 5% maksymalnego poziomu many przy trafieniu. Fire Staff Fire Mage Passive
Ognista odnowa Ataki ciężkie skracają czasy odnowienia ognistej laski o 10% przy trafieniu. Fire Staff Fire Mage Passive