Name Description Weapon Skill Tree Type
Berserker Uruchamia tryb berserkera, w którym wszystkie zadawane obrażenia rosną o 20%. Efekt trwa przez 12 s. (Czas odnowienia tej zdolności jest liczony dopiero od chwili zakończenia trybu). Kompatybilne z klejnotem prowokacji: Jeśli w twojej siekierce jest osadzony karneol, użycie tej zdolności przez 8 s prowokuje wszystkich wrogów w promieniu 8 m. (prowokacja sprawia, że potwory skupiają się tylko na tobie). Hatchet Berserker Active
Łowy W trybie berserkera twoja szybkość ruchu wzrasta o 20%. Hatchet Berserker Passive
Odnowa berserkera W trybie berserkera wszystkie ataki zyskują 5% kradzieży życia. Hatchet Berserker Passive
Berserkerskie oczyszczenie Aktywowanie trybu berserkera usuwa z ciebie wszystkie efekty ogłuszenia, spowolnienia i uziemienia. Hatchet Berserker Passive
Niepowstrzymany berserker Gdy tryb berserkera jest aktywny, twoich ataków nie można przerwać i nie można tobą zachwiać. Hatchet Berserker Passive
Dzika szarża Skok do przodu i dwukrotny cios. Pierwsze trafienie: 80% obrażeń od broni i zachwianie. Drugie trafienie: 130% obrażeń od broni. Hatchet Berserker Active
Odprawa Jeśli cel ma mniej niż 30% zdrowia, dzika szarża zadaje o 20% więcej obrażeń. Hatchet Berserker Passive
Obezwładniające ciosy Jeśli podczas dzikiej szarży trafisz cel od tyłu, zostanie on uziemiony, co unieruchomi go na 2 s. Hatchet Berserker Passive
Rwący potok Cztery szybkie ataki, z których każdy zadaje 90% obrażeń od broni. Rwący potok może być przerwany poprzez blok lub unik po pierwszym ataku. Hatchet Berserker Active
Agresywne usposobienie Trafienie celu rwącym potokiem daje przyspieszenie zwiększające szybkość ruchu o 20% na 6 s. Hatchet Berserker Passive
Gwóźdź programu Przeprowadź atak podstawowy na końcu rwącego potoku, by wyprowadzić ostatni cios, zadający 120% obrażeń od broni. Hatchet Berserker Passive
Wściekłe ciosy Zdolności oraz ataki ciężkie zadają o 20% więcej obrażeń celom mającym mniej niż 30% zdrowia. Hatchet Berserker Passive
Skumulowana siła Po trafieniu tego samego celu trzema atakami lekkimi lub celnymi rzutami zyskujesz nasączenie mocą zapewniające 20% do zadawanych obrażeń na 3 s lub do następnego ataku. Hatchet Berserker Passive
Nieokiełznany gniew Po trafieniu celu atakiem ciężkim zyskujesz nasączenie mocą zapewniające 15% do obrażeń zadawanych czterema kolejnymi atakami w ciągu najbliższych 5 s. Hatchet Berserker Passive
Desperacka odnowa Gdy masz mniej niż 30% zdrowia i trafisz wroga, wszystkie czasy odnowienia zostaną skrócone o 2%. (Maks. liczba trafień na atak: 5). Hatchet Berserker Passive
Na przekór wszystkiemu Zwiększa obrażenia podstawowe o 10% za każdego wroga znajdującego się w promieniu 5 m od ciebie. (Maks. liczba celów: 5). Hatchet Berserker Passive
Umacniające ciosy Trafienie celu atakiem ciężkim zapewnia umocnienie zwiększające pancerz o 15% na 3 s. Hatchet Berserker Passive
Wściekłe oczyszczenie Gdy masz mniej niż 30% zdrowia i trafisz wroga, wszystkie efekty krwawienia, oparzenia i trucizny zostaną z ciebie zdjęte. (Czas odnowienia: 60 s). Hatchet Berserker Passive
Nieśmiertelność Gdy otrzymasz śmiertelne obrażenia, unikniesz śmierci i zyskasz nietykalność na 0.5 s. Ponadto po aktywacji odzyskasz 500 PZ oraz 50% podstawowego zdrowia (czas odnowienia: 60 s). Hatchet Berserker Passive
Rozdzierający rzut Rzucasz siekierką na odległość do 25 m, zadając 110% obrażeń od broni i nakładając na cel rozdarcie zmniejszające pancerz celu o 20% na 10 s. Hatchet Throwing Active
Zamierzony impet Czas trwania rozdarcia zwiększa się o 4 s, jeśli cel znajduje się dalej niż 6 m. Hatchet Throwing Passive
Oportunistyczny Jeśli rozdzierający rzut trafi cel będący już pod wpływem negatywnego efektu, zada dodatkowe 20% obrażeń. Hatchet Throwing Passive
Drugi oddech Jeśli rozdzierający rzut trafi cel będący już pod wpływem negatywnego efektu, jego czas odnowienia zostanie skrócony o 20%. Hatchet Throwing Passive
Dystans społeczny Rzucasz siekierką na odległość do 25 m przed siebie, zadając 115% obrażeń od broni i wywołując spowolnienie o 30% na 5 s. (Spowolnienie zmniejsza szybkość ruchu celu). Jeśli stoisz nieruchomo lub się cofasz, wykonasz unik w tył i zyskasz chwilową nietykalność. Jeśli poruszasz się w bok lub do przodu, ten efekt nie zostanie wywołany. Hatchet Throwing Active
Szybka moc Jeśli trafisz dystansem społecznym cel będący pod wpływem negatywnego efektu, zyskasz przyspieszenie zwiększające szybkość ruchu o 20% na 6 s. Hatchet Throwing Passive
Nie podchodź Trafienia dystansem społecznym wywołują uziemienie trwające przez 1 s. Hatchet Throwing Passive
Zakażony rzut Skok w powietrze i rzut siekierką zadający 150% obrażeń od broni. Atak nakłada na cel 30% choroby i 10% osłabienia na 10 s. (Choroba zmniejsza skuteczność otrzymywanego leczenia i leczenia innych o połowę wartości). (Osłabienie zmniejsza obrażenia zadawane przez cel). Hatchet Throwing Active
Śmiertelna moc Wydłuża czas trwania choroby i osłabienia o dodatkowe 5 s przy trafieniu celów mających mniej niż 50% zdrowia. Hatchet Throwing Passive
Transmisja powietrzna Przy trafieniu tworzy obszar działania choroby i osłabienia o promieniu 3 m, utrzymujący się przez 6 s. Hatchet Throwing Passive
Celny rzut Zastępuje blok celnym rzutem zadającym 100% obrażeń od broni. Przytrzymaj blok, by przyjąć postawę celowania, i naciśnij przycisk ataku podstawowego, by rzucić. Hatchet Throwing Passive
Rzut krytyczny Zwiększona szansa na trafienie krytyczne wszystkimi atakami wręcz o 5%. Zwiększona szansa na trafienie krytyczne wszystkimi atakami dystansowymi o 10%. Hatchet Throwing Passive
Wyzysk Wszystkie ataki zadają 10% dodatkowych obrażeń celom będącym pod wpływem negatywnego efektu. Hatchet Throwing Passive
Zapalczywość Co trzecie trafienie rzuconą siekierką jest gwarantowanym trafieniem krytycznym. Hatchet Throwing Passive
Odświeżające rzuty Rzuty siekierką, które trafią cel pod wpływem negatywnego efektu, skracają wszystkie czasy odnowienia zdolności siekierki o 5%. Hatchet Throwing Passive
Ożywiający krytyk Trafienia krytyczne atakami lekkimi lub wycelowanymi rzutami przywracają 10 wytrzymałości. Hatchet Throwing Passive
Potęga rzutu Rzuty siekierką zadają dodatkowe obrażenia zależnie od odległości od celu. Maksymalnie 25% dodatkowych obrażeń na dystansie 20 m lub większym. Hatchet Throwing Passive
Przypływ adrenaliny Uniki wykonane w ciągu 2 s po trafieniu celu zdolnością zużywają o 25% mniej wytrzymałości. Hatchet Throwing Passive
Uporczywość Trafienie celu rzuconą siekierką wydłuża czas działania wszystkich negatywnych efektów siekierki nałożonych przez ciebie na ten cel o 25%. Wszystkie ataki zadają 4% dodatkowych obrażeń za każdy negatywny efekt nałożony na cel (maks. liczba efektów: 4) Hatchet Throwing Passive