Name Description Weapon Skill Tree Type
Trujący strzał Wystrzeliwuje strzałę zadającą 50% obrażeń od broni. Po trafieniu strzała wyzwala obłok trucizny o promieniu 3 m, utrzymujący się przez 6 s. Wrogowie, którzy wejdą w obłok, zostaną zatruci i będą otrzymywać 20% obrażeń od broni na sekundę przez 7 s. (Tą zdolnością nie można wykonywać trafień w głowę). Bow Skirmisher Active
Zakażone strzały Trucizna rozpylana przez trujący strzał zadaje 24% obrażeń od broni na sekundę przez 7 s. Bow Skirmisher Passive
Bezpośrednie trafienie Bezpośrednie trafienia w cel są potężniejsze i zadają teraz 100% obrażeń od broni. Bow Skirmisher Passive
Unikowy strzał Odskakujesz 5 metrów w tył i wystrzeliwujesz strzałę zadającą celowi 90% obrażeń od broni. Bow Skirmisher Active
Odrzucający unik Unikowy strzał wywołuje zachwianie u celu i odpycha go 2 m do tyłu. Bow Skirmisher Passive
Zwiększanie dystansu Unikowy strzał zapewnia 15% przyspieszenia na 5 s. (Przyspieszenie zwiększa szybkość ruchu). Bow Skirmisher Passive
Deszcz strzał Zasypujesz wrogów nawałnicą strzał pokrywającą obszar o promieniu 4 m i zadającą 150% obrażeń od broni. (Tą zdolnością nie można wykonywać trafień w głowę). Bow Skirmisher Active
Strzały z zadziorami Deszcz strzał wywołuje krwawienie zadające 9% obrażeń od broni na sekundę przez 12 s. Bow Skirmisher Passive
Zakrzywione strzały Deszcz strzał spowalnia cele o 15% na 4 s. (Spowolnienie zmniejsza szybkość ruchu celu). Bow Skirmisher Passive
Rozdzierające trafienie w głowę Trafienia w głowę nakładają na cel rozdarcie zmniejszające jego pancerz o 10% na 5 s. Bow Skirmisher Passive
Złap mnie, jeśli potrafisz Jeśli co najmniej 3 wrogów znajduje się w promieniu 3 metrów od ciebie, zyskujesz 20% przyspieszenia. (Przyspieszenie zwiększa szybkość ruchu). Bow Skirmisher Passive
Skracanie dystansu Trafienie wroga mającego mniej niż 50% zdrowia skraca czas odnowienia wszystkich zdolności łuku o 5%. Bow Skirmisher Passive
Nadzianie Trafienie wroga z pełnym zdrowiem spowolni go o 10% na 2 s. (Spowolnienie zmniejsza szybkość ruchu celu). Bow Skirmisher Passive
Intuicja łowcy Trafienie wroga pod wpływem negatywnego efektu zapewnia 5 wytrzymałości. Bow Skirmisher Passive
Jak piskorz Jeśli wykonasz unik przed atakiem, mając pełny poziom wytrzymałości, zyskasz 10% przyspieszenia na 2 s. (Przyspieszenie zwiększa szybkość ruchu). Bow Skirmisher Passive
Szybkość łucznika Zyskujesz 10% przyspieszenia na 5 s po zmianie broni na łuk. (Przyspieszenie zwiększa szybkość ruchu). (Czas odnowienia: 10 s). Bow Skirmisher Passive
Oznaczenie Zadajesz o 10% więcej obrażeń wrogom pod wpływem negatywnego efektu. Bow Skirmisher Passive
Precyzja bojowa Negatywne efekty trwają 20% dłużej. (Nie ma to wpływu na negatywne efekty obezwładniające). Bow Skirmisher Passive
Taktyka unikowa Po uniku będziesz zadawać o 15% więcej obrażeń przez 5 s. Bow Skirmisher Passive
Szybki strzał Strzela 3 razy z rzędu. Pierwsza strzała: 100% obrażeń od broni. Druga strzała: 100% obrażeń od broni. Trzecia strzała: 125% obrażeń od broni. Bow Hunter Active
Szybka precyzja Jeśli wszystkie trzy strzały trafią ten sam cel, czas odnowienia szybkiego strzału skróci się o 50%. Bow Hunter Passive
Gwóźdź programu Trzecia strzała wystrzelona w ramach szybkiego strzału zada 25% dodatkowych obrażeń. Bow Hunter Passive
Przeszywający strzał Wystrzeliwuje strzałę zadającą 150% obrażeń od broni i przeszywającą cele. Ten atak ma zasięg 100 m. Bow Hunter Active
Zakrwawiona strzała Przeszywający strzał zadaje o 10% więcej obrażeń po każdym trafieniu. (Maks. 50% obrażeń). Bow Hunter Passive
Impet strzały Przeszywający strzał zadaje o 15% więcej obrażeń celom odległym o co najmniej 20 m. Bow Hunter Passive
Wybuchowa strzała Wystrzel strzałę, która zada 50% obrażeń od broni przy trafieniu, a następnie wybuchnie, zadając dodatkowe 135% obrażeń wszystkim celom znajdującym się w promieniu 2.5 m. Bow Hunter Active
Ognista strzała Bezpośrednie trafienie wybuchową strzałą nakłada podpalenie, zadające 8% obrażeń od broni co sekundę przez 10 s. Bow Hunter Passive
Kontrolowana detonacja Zwiększa obrażenia od wybuchu o 170% obrażeń od broni, ale zmniejsza promień eksplozji do 1.3 m. Bow Hunter Passive
Długodystansowiec Zadajesz o 10% więcej obrażeń wrogom znajdującym się minimum 10 m od ciebie. Bow Hunter Passive
Celne oko Strzały wystrzelone w ramach ataku ciężkiego lecą szybciej i zadają o 10% więcej obrażeń. Bow Hunter Passive
Skupienie absolutne Zwiększa pancerz o 10% podczas celowania. Bow Hunter Passive
Dobijający strzał Zadajesz o 15% więcej obrażeń celom mającym mniej niż 50% zdrowia. Bow Hunter Passive
Preludium Ciężkie ataki zadają o 10% więcej obrażeń wrogom z pełnym zdrowiem. Bow Hunter Passive
Atak z zaskoczenia Zadajesz 15% dodatkowych obrażeń dowolnemu wrogowi pod warunkiem, że nie został przez ciebie zraniony w ciągu ostatnich 10 s. Bow Hunter Passive
Zasięg strzału Zwiększa o 100% odległość, po której lecąca strzała zaczyna podlegać wpływowi grawitacji. Bow Hunter Passive
Sokole oko Trafienie celu w głowę przywróci ci zdrowie w wysokości 10% zadanych obrażeń. Bow Hunter Passive
W dziesiątkę! Zwiększa szansę na trafienie krytyczne z łuku o 10%. Bow Hunter Passive
Wstrząśnienie mózgu Gdy trafisz cel w głowę, zadasz o 20% więcej obrażeń. Ponadto masz 50% szans na odzyskanie strzały. Bow Hunter Passive