Name Perks Rarity Tier Gear Score
Pierwotny miecz prosty pioniera Epic V 700-700
Pierwotna siekierka żołnierza Epic V 700-700
Pierwotny młot bojowy pioniera Epic V 700-700
Pierwotny topór dwuręczny żołnierza Epic V 700-700
Pierwotny łuk pioniera Epic V 700-700
Pierwotny muszkiet pioniera Epic V 700-700
Pierwotna tarcza okrągła Rare V 700-700
Pierwotna tarcza normandzka Rare V 700-700
Pierwotna pawęż Rare V 700-700
Pierwotna pawęż Rare V 700-700
Pierwotna ognista laska żołnierza Epic V 700-700
Pierwotna laska życia mędrca Epic V 700-700
Pierwotny rapier uczonego Epic V 700-700
Pierwotna włócznia żołnierza Epic V 700-700
Pierwotna lodowa rękawica uczonego Epic V 700-700
Pierwotna rękawica próżni mędrca Epic V 700-700
Pierwotny garłacz żołnierza Epic V 700-700
Pierwotny miecz dwuręczny pioniera Epic V 700-700
Pierwotny kiścień żołnierza Epic V 700-700
Miecz Gołoledzi pioniera Epic V 700-700
Siekierka Gołoledzi żołnierza Epic V 700-700
Młot bojowy Gołoledzi pioniera Epic V 700-700
Topór dwuręczny Gołoledzi żołnierza Epic V 700-700
Łuk Gołoledzi pioniera Epic V 700-700
Muszkiet Gołoledzi pioniera Epic V 700-700
Puklerz Gołoledzi Rare V 700-700
Tarcza normandzka Gołoledzi Rare V 700-700
Pawęż Gołoledzi Rare V 700-700
Ognista laska Gołoledzi żołnierza Epic V 700-700
Laska życia Gołoledzi mędrca Epic V 700-700
Rapier Gołoledzi uczonego Epic V 700-700
Włócznia Gołoledzi żołnierza Epic V 700-700
Lodowa rękawica Gołoledzi uczonego Epic V 700-700
Rękawica próżni Gołoledzi mędrca Epic V 700-700
Garłacz Gołoledzi żołnierza Epic V 700-700
Miecz dwuręczny Gołoledzi pioniera Epic V 700-700
Kiścień Gołoledzi żołnierza Epic V 700-700
Rwący Lód żołnierza Can be crafted Legendary V 700
Odłamek Lodu żołnierza Can be crafted Legendary V 700
Śnieżka wahadłowa żołnierza Can be crafted Legendary V 700
Zimowy młot bojowy żołnierza Can be crafted Legendary V 700
Tasak Wiecznego Chłodu żołnierza Can be crafted Legendary V 700
Zimna klęska żołnierza Can be crafted Legendary V 700
Wierzchołek Góry Lodowej pioniera Can be crafted Legendary V 700
Sopel pioniera Can be crafted Legendary V 700
Gniewna Zamieć pioniera Can be crafted Legendary V 700
Lodowa flinta pioniera Can be crafted Legendary V 700
Mroźna flinta żołnierza Can be crafted Legendary V 700
Polarny Bastion Can be crafted Epic V 700
Egida Lodu Can be crafted Epic V 700