Wielkie trofeum bojowe skażonych

Epic Housing Item Tier IV

Trofeum, które bardzo cię inspiruje, kiedy walczysz z określonymi wrogami. Działa tylko wtedy, gdy umieścisz je w swoim domu. Zapewnia 5% premii do zadawanych obrażeń podczas walki ze "skażonymi" i ich armiami fanatyków.

Grants Effects
HousingDmgCorruptedT3 Effect ID: HousingDmgCorruptedT3 Categories: Empower Max Stack: Stacks 3 times 3 Modifiers
  • Grants 5% bonus damage when fighting Corrupted enemies
Housing Points (WIP) PointModifier: 0 RankingPoints: 0.16 MaxPotentialPoints: 0.16 RankingPointsDuplicateLimit: 1 RankingPointsNegativeLimit: 2
Tier IV 1.0 Weight
Can be crafted Can be crafted
Gives 1
Repair Parts
when salvaged.
Market Price

Sign in to view price data

Loading...