Zwykłe trofeum bojowe skażonych

Rare Housing Item Tier III

Trofeum, które cię inspiruje, kiedy walczysz z określonymi wrogami. Działa tylko wtedy, gdy umieścisz je w swoim domu. Zapewnia 4% premii do zadawanych obrażeń podczas walki ze "skażonymi" i ich armiami fanatyków.

Grants Effects
HousingDmgCorruptedT2 Effect ID: HousingDmgCorruptedT2 Categories: Empower Max Stack: Stacks 3 times 3 Modifiers
  • Grants 4% bonus damage when fighting Corrupted enemies
Housing Points (WIP) PointModifier: 0 RankingPoints: 0.14 MaxPotentialPoints: 0.14 RankingPointsDuplicateLimit: 1 RankingPointsNegativeLimit: 2
Tier III 1.0 Weight
Can be crafted Can be crafted Crafting material Used as crafting material
Gives 1
Repair Parts
when salvaged.
Market Price

Sign in to view price data

Loading...