Niewielkie łupy spriggana

Uncommon Resource

Skrytka zawierająca kolekcję przydatnych przedmiotów. Nagroda za poskromienie Gniewu Spriggana.

Bind On Pickup 0.1 Weight Max Stack: 100