Odłamek umbralu

Epic Resource Tier V

Odłamek azothu, którego można użyć do ulepszenia elementów wyposażenia mających co najmniej 590 punktów wyposażenia. Aby ulepszyć, musisz mieć 600 biegłości dla odpowiedniego miejsca. Aby użyć: Wybierz przedmiot, który chcesz ulepszyć, i naciśnij przycisk Ulepsz.

Bind On Pickup Tier V Max Stack: 10000
Quest reward Quest reward Crafting material Used as crafting material
PvP Reward

This item can appear randomly on the PvP Reward Tracks, on the following checkpoints:

Checkpoint 3
Price
8,000 Azoth Salt
Quantity
x1,000
Requirement PvP Track Level 0-49
Requirement Player Level 60+
Checkpoint 1
Price
8,000 Azoth Salt
Quantity
x1,000
Requirement PvP Track Level 0-49
Requirement Player Level 60+
Checkpoint 2
Price
8,000 Azoth Salt
Quantity
x1,000
Requirement PvP Track Level 0-49
Requirement Player Level 60+
Checkpoint 3
Price
9,000 Azoth Salt
Quantity
x1,200
Requirement PvP Track Level 50-99
Requirement Player Level 60+
Checkpoint 1
Price
9,000 Azoth Salt
Quantity
x1,200
Requirement PvP Track Level 50-99
Requirement Player Level 60+
Checkpoint 2
Price
9,000 Azoth Salt
Quantity
x1,200
Requirement PvP Track Level 50-99
Requirement Player Level 60+
Checkpoint 3
Price
10,000 Azoth Salt
Quantity
x1,500
Requirement PvP Track Level 100-149
Requirement Player Level 60+
Checkpoint 1
Price
10,000 Azoth Salt
Quantity
x1,500
Requirement PvP Track Level 100-149
Requirement Player Level 60+
Checkpoint 2
Price
10,000 Azoth Salt
Quantity
x1,500
Requirement PvP Track Level 100-149
Requirement Player Level 60+
Checkpoint 3
Price
11,000 Azoth Salt
Quantity
x1,900
Requirement PvP Track Level 150-199
Requirement Player Level 60+
Checkpoint 1
Price
11,000 Azoth Salt
Quantity
x1,900
Requirement PvP Track Level 150-199
Requirement Player Level 60+
Checkpoint 2
Price
11,000 Azoth Salt
Quantity
x1,900
Requirement PvP Track Level 150-199
Requirement Player Level 60+
Checkpoint 3
Price
12,000 Azoth Salt
Quantity
x2,400
Requirement PvP Track Level 200+
Requirement Player Level 60+
Checkpoint 1
Price
12,000 Azoth Salt
Quantity
x2,400
Requirement PvP Track Level 200+
Requirement Player Level 60+
Checkpoint 2
Price
12,000 Azoth Salt
Quantity
x2,400
Requirement PvP Track Level 200+
Requirement Player Level 60+

Check out our Azoth Salt and PvP XP article to find out where to grind it.